سه شنبه 1 مرداد 1398

07137383940


حمایت از سه قلوها

خیریه همای رحمت همواره در جهت حمایت از کودکان نیازمند با یاری سخاوتمندانه خیرین گام های خداپسندانه ای برداشته است

و از اغاز سال 1397 تا کنون حمایت  از سه قلوها اسما ،حسنا و یسنا را نیز به عهده دارد و همواره به صورت ماهیانه  والدین انها را در جهت تامین شیر خشک پوشاک و هزینه های درمان یاری مینماید 

طراحی سایت و سئو : مرکز طراحی وب زئوس